Algemene Voorwaarden

logoLeveringsvoorwaarden.
button_rood_klein Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door atelieranemoontje.nl aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het internet.
atelieranemoontje.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

button_rood_kleinAanbiedingen/overeenkomsten
Alle prijsopgaven van atelieranemoontje.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
Alle aanbiedingen van atelieranemoontje.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant.
Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient echter rekening te houden met geringe kleurverschillen van de afgebeelde producten.

button_rood_klein Prijzen en betalingen
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
-betaling vooraf. De klant maakt het te overmaken bedrag incl. eventuele verzendkosten over naar:
Bankrekeningnummer Nl72 INGB 0009 3878 39
t.n.v. Atelier Anemoontje te Heerhugowaard.
Buiten Nederland doet u dit onder vermelding van:
iban: NL72INGB0009387839
en biccode (swift): BIC: INGBNL2A
-rembours. De klant betaalt het verschuldigde bedrag plus rembourskosten en eventuele verzendkosten contant, of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

button_rood_kleinVerzendkosten
De verzendkosten zijn gelijk aan die van de Post.nl.
De kosten voor rembours zijn € 14,- en aangetekend kost € 5,75.

button_rood_klein Leveringen
De bestelde goederen worden binnen 2 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling via Post.nl ( dit geschiedt op eigen risico ).
Onder rembours bestelde goederen worden binnen 2 werkdagen na de bestelling verzonden.
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

button_rood_klein Ruilen
Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u atelieranemoontje.nl binnen 2 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft atelieranemoontje.nl de keus de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

button_rood_kleinOvermacht
In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc.) is atelieranemoontje.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Atelier Anemoontje is gevestigd te Heerhugowaard, Amer 46- 1703LC en geregistreerd bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer 37102555.                                           Het btw-identificatienummer is NL0792.57.690 B01